DVD Flick brukerveiledning

Denne korte brukerveiledningen tar for seg de vanligste oppgavene i DVD Flick. Siste oppdatering av denne veiledningen baserer seg på versjon 1.3.0.0 av DVD Flick.

Lag en enkel DVD

Steg 1: Legg til videofiler

Klikk på Add title knappen og velg en eller flere videofiler som du vil legge til.

Title properties window

Steg 2: Rediger videofiler

Du kan redigere enhver videofil ved å dobbeltklikke på den eller ved å velge den med enkeltklikk og deretter klikke på Edit title knappen. Her kan du velge hvor mange kapitler videofila skal ha, enten ved å angi antall eller tidsintervaller. Du kan også legge til undertekster, forskjellige lydspor og legge til en annen videokilde.

Steg 3: Sett opp et prosjekt

Klikk på Project settings knappen på toppen for å åpne oppsettet til prosjektet.

Project settings window

Det eneste du trenger å velge her er Target size under General fanen, samt Target format og Encoding profile under Video fanen.

Target Size: Velg størrelse på plata som du vil brenne prosjektet til. Vanligvis vil standardoppsettet DVD-5 (4.3 Gb) fungere fint. Dersom du ønsker å bruke en dual layer plate eller et annet format, kan du velge det i stedet.

Target Format: Her må du velge formatet til den frittstående DVD-spilleren som skal spille av DVD-en du er i ferd med å lage. Store deler av Europa, asiatiske, afrikanske og oseaniske land bruker PAL, mens de fleste amerikanske land bruker NTSC. Noen DVD-spillere støtter begge formater, du bør da velge Mixed format for disse. Ved bruk av Mixed format blir hver videofil analysert og kodet i enten PAL eller NTSC.

Encoding Profile: Her må du avveie mellom tid for å kode DVD-en og kvalitet på sluttproduktet. Generelt sett tilbyr Fast akseptabel bildekvalitet, forskjellen mellom Normal og Best er minimal. Dersom du skal lage en DVD med total lengde på rundt eller over 3 timer, anbefales det ikke å velge Fast, men Normal eller Best istedet, ellers vil bildekvaliteten lide.

Steg 4: Velg målmappe

På bunnen av skjermen kan du velge hvor DVD Flick skal lagre kodede DVD-filer og loggfiler for kodingsprosessen. Det er viktig at målmappa befinner seg på en rask harddisk og at denne har nok ledig plass. Hvor mye ledig plass kreves kan du se ytterst til venstre i hovedvinduet til DVD Flick. Ikke velg en DVD-enhet som målmappe, siden DVD Flick trenger å lagre de kodede DVD-filene på harddisk før disse kan brennes til en plate.

Steg 5: Brenning

DVD Flick kan brenne DVD-filene fra prosjektet direkte til en plate dersom kodingen fullføres uten feil.

Burning settings window

For å slå på denne funksjonen, velg Burn project to disc i Project Settings, under Burning fanen. Med Disc label kan du gi plata et navn. Navnet vil vises når plata settes inn i en datamaskin. Denne funksjonen støttes ikke av frittstående DVD-spillere. Velg ønsket lagringsenhet å brenne til og legg inn en tom skive før kodingen starter.

Hvis du foretrekker å lage en ISO bildefil for senere brenning, velg kun Create ISO image, og skriv inn et navn for bildefila i Disk label skrivefeltet.

Steg 6: Koding

Når du er ferdig med å lage et prosjekt, velg Save project. Klikk deretter på Create DVD knappen og kodingen vil starte dersom du har nok ledig plass på harddisken. Hvor lang tid kodingen tar avhenger veldig av hastigheten på prosessor og harddisk.

Legg til undertekster

For å legge undertekster til en videofil, velg å redigere videofila, gå til Subtitles fanen og bruk Add knappen for å legge undertekster til videofila. Du kan ordne undertekstene ved å bruke pilknappene.

Subtitle properties window

For å endre språk, skrifttype, skriftstørrelse og posisjonering av undertekster, velg en undertekst og klikk på Edit knappen. I det nye vinduet som åpnes kan du endre på ulike innstillinger for undertekst. Ved å klikke på det lille forhåndsvisningvinduet kan du se en større forhåndsvisning av underteksten.

Språkinnstillingen er rett og slett det språket som underteksten er i. Character set innstillingen brukes for å angi måten undertekstfila kodes slik at tegnvisningen blir korrekt. For eksempel, dersom du har lagt til kinesisk undertekst velger du character set Chinese BIG5 eller GB2312.

Auto-fit knappen justerer skriftstørrelsen slik at alle undertekstlinjer får plass på skjermen. Display by default knappen sørger for at gjeldende undertekst vises automatisk når videofila spilles av. Dersom også andre undertekster har denne innstillingen aktivert vil kun den første underteksten på lista bli vist når videofila startes.

Legg til lydspor

Det kan tenkes at du ønsker å legge til et annet lydspor i tillegg til hovedsporet, for eksempel et kommentarspor eller musikk.

Audio track list

Etter at du har lagt til en videofil, velg å redigere denne og gå til Audio tracks fanen. Klikk på Add knappen og velg en lydfil eller en annen videofil du vil bruke lydspor fra. Dersom fila du valgte har flere lydspor vil du bli spurt om hvilket lydspor du ønsker å legge til.

Legg til en meny

Dersom du har mange videofiler i et DVD Flick prosjekt, kan du vurdere å legge til en meny i DVD-en slik at du kan velge videofiler som skal spilles av fra en liste med navn og miniatyrbilder.

Menu settings window

For å legge til en meny, klikk på Menu settings knappen. Her kan du velge en mal for menyen og se en forhåndsvisning ved å klikke på Preview knappen. For å gå ut av forhåndsvisningen, trykk Escape eller høyreklikk på forhåndsvisningvinduet. Etter å ha valgt en mal, kryss av Enable menu for å legge den til prosjektet.

Du kan også legge til menysider som lar brukeren velge lydspor og undertekster. For å få tilgang til disse menyene under avspilling har de fleste frittstående DVD-spillere en Audio og Subtitle knapp på fjernkontrollen.

Innhold og layout for denne veiledningen er laget av Dennis Meuwissen og lisensiert under Creative Commons License
Oversatt til norsk av Karol Ptasinski